Artikel

Griend


Glorieus uitstervenUitgestorven stippelrietboorder leeft maar is toch dood.

Dit bericht is op 23-08-2007 geplaatst


Volgens een ANP-bericht van 14-08-2007 hebben medewerkers van Natuurmonumenten een zeer zeldzame nachtvlinder op het Waddeneiland Griend 'herontdekt'. De stippelrietboorder (chortodes brevilinea) was tot dan voor het laatst gezien in 1955 in het Friese Earnewâld. Er zijn daarna nog wel meldingen van waarnemingen, onder andere op waarnemingen.nl, maar daaraan wordt getwijfeld omdat het "herkennen van de stippelrietboorder niet gemakkelijk is". De heer Victor Mensing van de Vlinderstichting wordt door het ANP-bericht sprekend opgevoerd dit "een stoere herontdekking" te vinden. In de Leeuwarder Courant wordt aan de vinders gevraagd "was deze ontdekking een grote verrassing": "Jazeker. Prachtig gewoon!"

Een heeeeel mooie vondst dus, daar op het niet eens zo verre maar voor gewone mensen achter slot en grendel liggende stukje Nederland. Ware het niet dat de vondst, deze enige vlinder dus, door de twee vogelwachters - herkennen die wél stippelrietboorders? - maar meteen om het leven is gebracht om te worden opgeprikt voor het museum, hetgeen ons via het ANP-bericht nog in de oren wordt gefluisterd door ene Erik Jansen, "lid van het beheerteam Waddengebied van Natuurmonumenten". Dan kunnen alle gewone mensen zonder Griend te bevuilen toch in lengte van lange jaren nog nagenieten van al dat moois, zullen we maar zeggen. 'Herontdekt' maar toch uitgestorven. Ah, wat is uitsterven toch heerlijk.

Overigens is de stippelrietboorder een insect dat voor haar voortbestaan afhankelijk is van... juist, riet. Waar wordt riet in grote hoeveelheden en met commerciële motieven uit de natuur verwijderd en raakt aldus buiten bereik van rietboorders en andere organismen die juist afhankelijk zijn van (meerjarig) riet in Waterland Nederland? Inderdaad: bij Natuurmonumenten. Onder andere in een nota bene ‘nationaalpark’, namelijk de Wieden en Weerribben.


Leeuwarder Courant

Dagblad van het Noorden

De Stippelrietboorder in Wikipedia

Riet in Wikipedia: riet uit natuurgebieden voor dakbedekking of voor natuur?