3e keuze
Artikel

Hoofdrolspelers

Natuur- en andere organisaties

De hoofdrolspelers in het natuurbeleid: wat ze denken dat ze doen, wat ze zeggen dat ze doen, wat u ziet dat ze doen, wat u denkt dat ze zouden moeten doen...
Natuurbeschermings- en andere -organisaties

Hier kunt u zich presenteren, als persoon, als organisatie, als niks, maar die wel wat te vertellen heeft, ideeën heeft, een kwestie verrassend analyseert, enzovoort.

Wij nodigen u uit om u op deze website kort, compact en to the point uw visie op natuurbeheer te geven. Hoe taxeert u de problemen en welke verwachtingen en slagingskansen heeft u voor de toekomst en hoe wil u dat bereiken. Maar ook kwesties die spelen in het natuurbeheer en -beleid. Zo maar wat steekwoorden dus over de relevantie van uw activiteiten en het perspectief op b.v. de toekomst.

Naarmate uw vakje - als organisatie - langer leeg blijft, neemt natuurlijk ook de kans toe dat wij dat voor u gaan invullen. Daarbij kiezen we natuurlijk de meest interessante eerst. De praktijk wijst uit dat dat vaak is op momenten van incidenten, conflicten, discussies of ander nieuws.

Hieronder zo maar uit het hoofd en in willekeurige volgorde enkele organisaties die ons te binnen schieten. Er zijn er natuurlijk heel veel meer, niet te vergeten de ‘kleintjes’, die soms groter zijn dan op het eerste gezicht lijkt.


WNF
Natuurmonumenten
Provinciale landschappen
Duinbehoud
Ecoplan
Tauris
VARA Vroege Vogels
De Faunabescherming
Wakker Dier

Maar ook: projecten, bepaalde plekken/gebieden, actie’s, bedreigingen: denk aan houtkap, ontbossing, enzovoort. Vul zelf aan en geef aan ons door wie of wat u zeker niet wilt missen.