Artikel

Natuur kan weg

Veluwse natuurgebieden opheffen voor landbouw, wegen- en woningbouw en recreatie.Dit artikel is op 03-07-2009 geplaatst;
Dit artikel is op 06-02-2010 bijgewerkt.Volgens Gelderland tv van 02-07-2009 heeft de provincie Gelderland ervoor gekozen om 3000 ha 'beschermde' Gelderse natuur op te heffen. Het kan in natuurlijk Gelderland kennelijk allemaal best een beetje minder. Dit ten faveure van recreatie, landbouw en woningbouw. De meningen van de gelukkige partijen zijn verdeeld: "Het Recreatieschap RGV had nog meer natuur opgeofferd willen hebben voor recreatiedoeleinden" en "boerenorganisatie LTO-Noord noemt het plan de redding van honderden veehouderijen in de provincie."

Overigens heeft Stichting Kritisch Bosbeheer al eerder berekend dat per tien jaar ongeveer 1000 ha Veluwse natuur door illegale praktijken van provincie en gemeenten verloren gaat aan woningbouw, campings, wegenbouw en dergelijke.

Zojuist is ons uit andere informele bron gemeld dat de provincie Gelderland toestemming heeft verleend om woningen te bouwen in een beschermd natuurgebied, zijnde een terrein aan de IJssel tussen Velp en Rheden waar eens een steenfabriek heeft gestaan. Ondanks de huidige status van beschermd natuurgebied laat de provincie daar 'onder voorwaarden' woningbouw toe. Voorts wordt woningbouw door de gemeente Rheden overwogen op landgoed Rhederhof, een natuurgebied op de Veluwezoom. Dit terwijl het aantal huishoudens in de gemeente juist daalt (jargon: krimpgemeente). Die nieuwe woningen zullen dan wel niet bedoeld zijn voor mensen met een krappe beurs zullen we maar heel gemeen denken.
Aan de overkant van de IJssel bij Doesburg is door de provincie vergunning verleend om een woonwijk in de uiterwaarden te bouwen (In uiterwaarden bouwen zouden we toch niet meer doen?).
Toegevoegd op 17-07-2009. De bouw van de woonwijk in de uiterwaarden bij Doesburg is op last van de voorzieningenrechter in Utrecht (voorlopig?) stilgelegd omdat er (beschermde) uilen in het (natuur)gebied leven...

Toegevoegd op 06-02-2010
Het voorkomen van een bij wet beschermde soort als de steenuil op het platte land is voor de gemeente Doesburg, die met eurotekens in de hebberige ogen, die het platte land liever wat hoger wil inschalen in het economisch verkeer en er gebouwen wil neerzetten, kennelijk geen probleem.

Maar dat is toch echt in strijd met de wet, houdt de Stichting tot Behoud van de Stadsweiden vol en verdedigd zich tot aan de Raad van state met het argument dat de daar levende steenuil een inderdaad bij wet beschermde diersoort is. Maar volgens het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft de gemeente in het kader van de Flora- en Faunawet geen ontheffing nodig voor de bouw van woningen “in de eerste fase van Beinum West” - een soort Vinex-wijk op het platte land - de plek waar de daar levende steenuilen al sinds mensenheugenis wonen en door de gemeente verdreven dreigen te worden. De Stichting bestrijdt de illegale woningbouw en is woedend dat de gemeente lak heeft aan de wet en het daar voorkomen van de beschermde steenuil. De gemeente Doesburg is vrijdagmorgen 05-02-2010 zelfs gewoon begonnen met de eerste grondwerkzaamheden. Nota bene "precies op de plek van het fourageergebied van de steenuil", aldus voorzitter Martin van Heumen.

Op 24-02-2010 volgde er uitspraak van de rechter en deze heeft de Stichting tot Behoud van de Stadsweiden opnieuw in het gelijk gesteld. De gemeente wilde de uilenkasten op het terrein verwijderen en dit is nu door de rechter als illegaal bestempeld, waardoor “de woningbouw wordt belemmerd”. Enfin, de gemeente zal op dit ongerief wel weer een inventief antwoord vinden, dus die stenen woninkjes komen er toch wel. Wordt vervolgt.


Verbod gevraagd op woonwijken in natuurgebieden
Volgens een Teletekstbericht op Gelderland TV van 16-07-2009 roept de Gelderse Milieufederatie (GMF) "de ministers van LNV en VROM" op tot "een landelijk verbod op permanente bewoning van recreatiewoningen in beschermde natuurgebieden". (...) "Aanleiding is de bouw van 144 vakantiebungalows dichtbij het dorp Wapenveld in de gemeente Heerde. De GMF is bang dat het park permanent bewoond gaat worden en dat er zo een woonwijk in een natuurgebied ontstaat. Volgens de milieufederatie liggen de recreatiebungalows midden in een belangrijke trekroute van groot wild."


Natuur ondergeschoven kindje bij provincie

Trouw: Stop permanente bewoning in natuurgebied

Zoals zo vaak: economie gaat vaak boven alles. Bij dit soort vraagstukken, waar één (machtige) partij zichzelf rijk rekent, blijkt deze dat vaak ook op andere dossiers te doen. Deze link draagt bij aan de verdenking van een structurele manier van denken. Telkens gevallen van woningbouw en een kennelijke minachting voor natuur, of tenminste de zeer beperkte inventiviteit van de plannenmakers om de aan te richten schade adequaat af te wenden of op te lossen. Hier in de vorm van (broedende) steenuilen, die leven en wonen op de plekken waar de begerige blikken van de bouwers op gericht zijn.Ingezonden meningen
De bewoners van Gelderland reageerden onthutst in kranten en op fora. Zij het niet massaal, want de kloof tussen burger en de democratisch "zelfbenoemde bureaucraten" is inmiddels zo beschamend groot, dat men de laatsten steeds minder serieus neemt. Wat de burger ooit zelf maakte staat nu in het openluchtmuseum. Nu is hij door het bureaucratisch bestuur als een volkomen onmondig wezen verklaard en heeft op straffe van veel onheil de goedkeuring nodig van datzelfde gezelschap om zelfs maar de kleur van zijn dakgoot te wijzigen. Daarom en om het overzichtelijk te houden hier en nu slechts één berichtje dat de gemiddelde stemming echter goed weergeeft. Maar, zo u wil, plaatsen wij hier graag ook uw aanvullende mening of bericht, indien gewenst ook anoniem als het allemaal maar netjes blijft.


Niet meer op de Veluwezoom maar iets noordelijker, dit door verontruste bewoners opgehangen spandoek dat door een lezer van deze website is gemeld. Het behelst de oude Beekberger Enk, pal ten zuiden van Apeldoorn en is een van de laatste nog redelijk gave enken op de Veluwe en dreigt verloren te gaan aan de bouw van een megapaardenmanege.

En ja, de verpaarding vreet als een schimmelziekte gaten in de Nederlandse landschappen. U kent ze wel, vaak witte plastic Pondorosa-hekjes om van die mooie paardenoptrekjes.