Artikel

De natuur van Hof te Dieren

Hoe de natuur in zijn hemd werd gezet.

Publicatie van een uitgebreid onderzoek naar het vigerende natuurbeheer op Veluwezoom. Reden was de moeilijk te verklaren wens van de beheerders om 130 bomen te kappen. Die bomenkap werd door de gemeente Rheden bij het scheiden van de markt in de pers bekend gemaakt: “alle procedures zijn reeds doorlopen”.


Het kappen van bomen is nooit plezierig. Er zijn redenen om te kappen, er zijn redenen om niet te kappen. Na de derde relatief grootschalige kapsessie op rij in natuurgebieden op Veluwezoom ontstonden er hevige protesten. De gemeente Rheden wilde desondanks opnieuw een beukenlaan kappen: De bomen waren “ziek” Hoe gezond is ons natuurbeheer? Zie ook het voorspel van deze affaire.
.
.
In ons archief bevonden zich aantekeningen dat in de te kappen bomen vermoedelijk grotere aantallen vleermuizen woonden. Vleermuizen hebben in Nederland van alle planten en dieren de strengst beschermde wettelijke status. Wie desondanks wil kappen dient dat te verantwoorden. Aan de vergunningverlener, maar wat ons betreft ook aan het publiek. Wij verzochten o.a. via een WOB-procedure inzage in die verantwoording. Wij verkregen niets: niet van de gemeente Rheden, noch van de beheerder van Hof te Dieren, noch van het adviesbureau.


.
.
Dat was het begin van een groot onderzoek. Wat betekent ‘natuur’ op Hof te Dieren op Veluwezoom? Het onderzoek leerde dat een paar duizend vleermuizen vóór de kap doelbewust preventief zijn bestreden. Pas daarna zijn de 130 bomen gekapt… Het vermoeden is gerezen dat de kap van die laan met de beschermde vleermuizen nodig was om ongehinderd de aanleg van een nieuwe autoweg mogelijk te maken. Nota bene op voordracht van Stichting Twickel én pal op de laatste mogelijk plek om een ecoverbinding te herstellen van de hoge droge Veluwe naar het rivierdal van de IJssel.

Het was een moeilijk onderzoek. heel snel constateerden we merkwaardigheden in het beheer. Houtproductie, jacht en een waar subsidiecircus bleken de belangrijkste vectoren. Op Hof te Dieren is de natuur zelf onbevoegd verklaard. Tot drie cijfers achter de komma bepaalt de mens er de loop der dingen. Een blik op de betrokken adviesbureaus maakte op ons de indruk van creatieve professionals die soepel verdedigen waar de natuur niet beter van wordt. Hier lijkt het adagium bewaarheid: wie betaalt die bepaalt.


.
.
Op Hof te Dieren lijken ingrepen altijd in het licht van belangwekkend cultuurhistorisch erfgoed te staan. Maar zelfs bij de herplant van de gekapte laan is met die cultuurhistorische waarden gesjoemeld. Hij was gekapt voor een glorieus herstel… Als het er maar een beetje op lijkt, dan is het al goed genoeg. Maar een fotokopie van de Nachtwacht is nog geen Rembrandt?

Hoe zou het natuurbeheer op Veluwezoom er ook kunnen uitzien? Ook rekening houdend met fundamentele cultuurhistorische waarden? Dit werk gaat daar zeer uitvoerig op in. Het is beslist niet alleen kommer en kwel. Herstel van de prachtige oude landschappen met respect voor natuur is prima mogelijk. Dat stemt optimistisch. Het roer moet echter snel om, want van die oorspronkelijke landschappen is vrijwel niets meer over. Op Hof te Dieren, zo blijkt uit ons onderzoek, worden de laatste sporen van historisch gevormde cultuurlandschappen, wederom doelbewust, met de kettingzaag uitgewist. Uw cultuur is de onze niet lijkt daaruit op te klinken.

Naast de kennis over het voeren van een krachtige WOB-procedure waar een ieder die met natuurafbraak wordt geconfronteerd zijn voordeel mee kan doen - alle essentiële informatie wordt in ons verslag gedeeld - zal dit werk vooral ook proberen inzichten aan te dragen over natuurbehoud en evolutie. Van de eerste tot de laatste bladzijde is alles zeer uitvoerig geïllustreerd met bijzonder materiaal. Je zou zelfs alleen al langs de ruim tweehonderd afbeeldingen het boek kunnen lezen. Wie zich meer wil verdiepen kan naar believen de tekstuele informatie tot zich nemen; al naar gelang zijn interesse in de diverse thema’s.

Het boek is onomwonden en zeer toegankelijk geschreven. Er is geen woord Spaans bij. Elk geïnteresseerde natuurliefhebber zal zelden zoveel informatie in één werk over natuurlijke landschappen én het huidige moderne maar helaas soms ook afstandelijke natuurbeheer kunnen lezen. Hier geen mooie praatjes maar de harde praktijk. Wie ooit nog wil verhalen over Veluwezoom kan onmogelijk nog om dit werk heen..
.
.


.
.
.

De Natuur van Hof te Dieren

ISBN: 978-90-802130-0-5

Beperkte gedrukte uitgave (mogelijk volgt een E-boekversie).

Hardcover: 231 x 170 mm

Gewicht: op een haar na 1kg

21 hoofdstukken

230 Bladzijden

240 illustraties

Volledig in kleur

€ 44,80


Bestellen

Titel: De Natuur van Hof te Dieren
Maak het bedrag + €6,95 verzendkosten over op bankrekening NL84TRIO0784757917 ten name van Lardinois (beheerder Stichting Kritisch Bosbeheer) te Dieren. Vermeld a.u.b. bestelnummer of titel en uw postadres. U kunt meerdere bestellingen per boeking doen. In dat geval is éénmaal verzendkosten voldoende.

Bestelling zo snel mogelijk in huis?
Eventueel kunt u uw bestelling per e-mail aankondigen. In dat geval maken we uw pakket meteen klaar - althans als u daarin opgeeft welke bestelling u wenst alsmede het gewenste postadres. Wij verzenden dan terstond zodra het bedrag bij ons binnen is.