Artikel

Bruine beer Pyreneeën


De bruine beer in de Pyreneeën staat op de rand van uitsterven. Alleen snel en daadkrachtig optreden kan het tij nog keren.


Deze oproep is op 30-06-2013 geplaatst.


Om onze ongerustheid te uiten en druk uit te oefenen op de verantwoordelijken vragen wij u daarom dringend een Petitie voor het behoud van de bruine beer in de Pyreneeën mede te ondertekenen.

Waarom dit belangrijk is

In de Franse en Spaanse Pyreneeën leeft nu nog slechts een twintigtal beren, te weinig voor het duurzaam voortbestaan van de soort in dit gebied. Geen van de beide huidige populatiekernen is nog voldoende groot en levensvatbaar.

Ondanks het loslaten van meerdere beren van elders uit Europa in de centrale Pyreneeën, zijn er te weinig beren voor een duurzame levensvatbare populatie. In de westelijke Pyreneeën leven nog maar twee beren, beide mannetjes. Deze kern, die toch de helft van het verspreidingsgebied van de soort beslaat, staat op de rand van uitsterven. Het voortbestaan van de beer in de Pyreneeën vereist derhalve een snel, wilskrachtig en ambitieus beleid.

De ondertekenaars van de petitie vragen met hun support aan de Franse en Spaanse regeringen om krachtig en duurzaam op te treden ten behoeve van het herstellen van een levensvatbare berenpopulatie in de Pyreneeën. Hiervoor zijn in onderling overleg geharmoniseerde behoud-- en herstelplannen nodig, met als inhoud:


• Het onmiddellijk versterken van de beide beren-populatiekernen door aanvullende herintroductie.

• Een betere gerechtelijke bescherming van de bruine beer in Frankrijk en Spanje.

• Een betere bescherming van zijn habitat in Frankrijk en Spanje.

• Een wilskrachtig beleid, gericht op het herwaarderen van de locale populaties van dit uitzonderlijke natuurlijke erfgoed.

• Efficiënte maatregelen ten gunste van het samenleven van de beer met de Pyrenese veehouders, preventie en het compenseren van mogelijk geleden schade aan vee.De Pyrenese beren-werkgroep bestaat uit de volgende verenigingen:

In Frankrijk: de verenigingen die lid zijn van CAP Ours
Altaïr Nature, Animal Cross, Association Pyrénéenne des Accompagnateurs en Montagne du département Pyrénées-Orientales (APAM 66), Association Nature Comminges (ANC), Comité Ecologique Ariégeois (CEA), Conseil International Associatif pour la Protection des Pyrénées (CIAPP), Ferus (Groupe Loup France/ARTUS), Fonds d’Intervention Eco-Pastoral – Groupe Ours Pyrénées (FIEP), France Nature Environnement (FNE), France Nature Environnement Hautes Pyrénées (FNE 65), France Nature Environnement Midi-Pyrénées (FNE Midi-Pyrénées), Mille Traces, Nature Midi-Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées comité local Hautes-Pyrénées, Pays de l’Ours - Adet (Association pour le Développement Durable des Pyrénées), Société d’Etude de Protection et d’Aménagement de la Nature dans le Sud Ouest - Pyrénées-Atlantiques (SEPANSO 64), Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM), S'Ours, WWF France.

In Spanje
Acció Natura, ADENA -WWF España, Amigos de la Tierra Aragón, Asociación naturalista de Aragón (ANSAR), (DEPANA) Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, Ecologistas en Acción Aragón, Fondo natural, Fondo para la protección de los animales salvajes (FAPAS), Fundación para la Conservación del quebrantahuesos (FCQ), GURELUR (Fondo Navarro para la Protección del Medio Natural.