Artikel

Wisenten Kraansvlak


Op deze pagina wordt de in 2004 vervaardigde notitie, die als voorbereiding voor de herintroductie van de wisenten in Kraansvlak diende, gratis ter download aangeboden.
Te citeren als:
Lardinois, Ruud (SKB), Hans van der Lans (Ecoplan Natuurontwikkeling), Rienk Slings (PWN) en Leon Terlouw (PWN) (2004): Wisenten in het Kraansvlak: Notitie over de mogelijkheid van een begrazingsexperiment met wisenten in het Kraansvlak, onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. SKB, Ecoplan, PWN. Dieren - Rhee - Overheem. Bladzijden: 31.


Omschrijving
Notitie over de mogelijkheid van een begrazingsexperiment met wisenten in het Kraansvlak, onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

PWN wil graag met een begrazingsexperiment met wisenten in het ruim 200 hectare grote voor het publiek gesloten Kraansvlak in de praktijk nagaan of de enige nog bestaande Europese wilde rundersoort een positieve bijdrage kan leveren aan het duingebied. De resultaten zullen na vijf jaar worden geƫvalueerd.

Met de inschakeling van de wisent kan tevens een bijdrage worden geleverd aan de instandhouding van deze met uitsterven bedreigde wilde diersoort.

Hier downloaden