Artikel

Wilde konijnen als lokvoer


Parelen voor de zwijnen
Het gaat na enkele jaren nog steeds zeer slecht met het korhoenderuitzetproject op de Hoge Veluwe.Dit artikel is op 28-12-2011 geplaatst
Uit informele bron is recent gebleken dat de parkbeheerders op de Hoge Veluwe elders uit de natuur gevangen levende wilde konijnen in het wildpark hebben losgelaten. De bedoeling is om de enorme verliezen van de regelmatig uit te zetten korhoenders te beperken. Vrijwel alle korhoenders die in het herintroductieproject worden uitgezet blijken immers al snel te sterven, meestal al binnen enkele weken. De konijnen dienen de aandacht van haviken e.d. af te leiden van de korhoenders waardoor men hoopt dat er minder verliezen onder de korhoenders zullen zijn.

Deze gedachtengang is merkwaardig, omdat de haviken in het park, maar ook vossen bijvoorbeeld, er omwille van het korhoenderproject juist worden afgeschoten. Voorts is helemaal niet duidelijk dat een belangrijke oorzaak van de sterfte van de uitgezette korhoenders ook daadwerkelijk door predatoren wordt veroorzaakt. Het kan ook een gevolg zijn van een andere oorzaak. Het kan ook een gevolg zijn van een andere oorzaak die weer mogelijk tot predatie lijdt. Het is zelfs aannemelijk dat de werkelijke oorzaak van de uitzonderlijke hoge sterftecijfers terug te voeren is op een slechte kwaliteit van het leefgebied: het leefgebied deugt niet voor korhoenders. Het is bekend dat met name kuikens er niet meer, of onvoldoende, in slagen om voedsel te vinden en daardoor vroegtijdig sterven. Ook de volwassen vogels, die een voornamelijk plantaardig dieet kennen, hebben het zeer moeilijk omdat er op de door de beheerders zeer verschraalde zandgronden van de Hoge Veluwe weinig hoogwaardig voedsel meer is te vinden. Nagenoeg alle uitgezette vogels vliegen daarom na loslaten al vrijwel meteen naar buiten het park, waarbij nota bene ook vogels zich tegen de rasters te pletter vliegen, om elders een onderkomen te vinden. Vaak al binnen enkele weken sterven vrijwel alle dieren. Kunnen uitgezette wilde konijnen dit voorkomen?