Artikel

Natuurbossen en oerwoudresten


Interessante bossen in Nederland en oerwoudresten van Europa: een beknopte beschrijving van enkele bossen.

Lans, H.E. van der (2e druk, 1981): Interessante bossen in Nederland en oerwoudresten van Europa: een beknopte beschrijving. Landelijke Werkgroep Kritisch Bosbeheer. Ede. Bladzijden: 14.


Een beknopte beschrijving van de volgende bossen:


1 - Norgerholt

2 - Mantingerbos

3 - ‘t Kinholt

4 - Lieftinghsbroek of Weenderbos

5 - De Grote Otterskooi

6 - Moerasbossen van het Naardermeer

7 - Bekendelle

8 - Speulderbos

9 - Savelsbos

10 - Bentheimerwald

11 - Urwald Baumweg

12 - Urwald Hasbruch

13 - Neuenburger Urwald

14 - Fontainebleau

15 - BialowiezaBestellen
Bestelnummer: 6030, prijs: €7,50 (geen verzendkosten)

Deze publicatie is niet meer verkrijgbaar en wordt derhalve gedigitaliseerd in PDF aangeboden. Maak daarvoor €7,50 over op bankrekening NL84TRIO0784757917 ten name van Lardinois (beheerder Stichting Kritisch Bosbeheer) te Dieren. Vermeld a.u.b. bestelnummer of titel en uw postadres. U kunt meerdere bestellingen per boeking doen. In dat geval is éénmaal verzendkosten voldoende.. Het document zal in overleg met u per email of via onze server worden aangeboden. Overleg hierover kan per email via ons contactformulier.