Artikel

Zoogdiervereniging


Wild zwijn: meer ruimte, maar wel gecontroleerd

Dit artikel is op 15-12-2010 geplaatst
Door: Stefan Vreugdenhil
Het wild zwijn kan in Nederland meer ruimte krijgen dan de huidige officiƫle leefgebieden op de Veluwe en de Meinweg. Niet het hele land is geschikt (geredeneerd vanuit de mens), maar er zijn zeker meer geschikte leefgebieden.

Al een langere periode komen wilde zwijnen op meer plaatsen voor dan de Veluwe en Meinweg, zoals in grote delen van Limburg, de omgeving van Groesbeek, in Noord-Brabant, Drenthe, Overijssel en sinds september 2010 ook op de Utrechtse Heuvelrug. Voor de natuurgebieden is dit goed nieuws, omdat de zwijnen door hun gewroet een positief effect hebben op de bosbodem. Hierdoor wordt de verstarring van de Nederlandse bossen tegengegaan, wat goed is voor de biodiversiteit van die bossen. Ook voor de economie kan een zwijnenpopulatie goed nieuws betekenen, doordat wild recreanten aantrekt die geld besteden in onder meer de lokale horeca-gelegenheden.

Maar wilde zwijnen veroorzaken ook overlast voor de landbouw en het verkeer. Om overlast te voorkomen of te verminderen moeten maatregelen worden getroffen. Dit is cruciaal voor het draagvlak voor het wild zwijn. Naast het lokaal toepassen van rasters, het aanleggen van wildakkers en bijvoorbeeld snelheidsbeperkende maatregelen zal afschot noodzakelijk blijven. Het is dan wel verstandig om dit afschot vooral te richten op de gebieden waar zwijnen overlast veroorzaken en in de natuurgebieden niet te schieten. Op deze manier beloon je het zwijn om in het natuurgebied te blijven en de landbouwgronden en wegbermen te mijden.

Welke natuurgebieden geschikt leefgebied kunnen zijn, is in 2010 uitgewerkt in een kansenkaart .