Artikel

Faunabescherming-1


In het belang van het wild – Harry Voss, De Faunabescherming
Dit artikel is op 15-12-2010 geplaatstOver de organisatie…
Sinds 1976 behartigd de stichting De Faunabescherming (vroeger Stichting Kritisch Faunabeheer) de belangen van in het wild levende dieren, met als doel een ethisch en wetenschappelijk verantwoord faunabeleid [1]. Harry Voss is tevens werkzaam bij de Partij voor de Dieren als actiecoördinator.


Beweegredenen…
De Faunabescherming, en ikzelf in het bijzonder, gebruiken altijd excessen om de jachtwereld aan de kaak te stellen. Mijn passie en manier van werken zijn ontstaan uit de motivatie om een middel te vinden om de echte jachtwereld in beeld te brengen. Later bedacht ik ook de website over illegale jachthutten [2].

Het is al in mijn jeugd ontstaan: het element van onrechtvaardigheid, dat is iets waar ik gewoon niet tegen kan. Sommige activiteiten zijn gewoon illegaal waarmee men zich een bepaalde macht toe-eigent. Als men dan door mijn toedoen door de politie wordt teruggeroepen, en soms zelfs worden gearresteerd, dan zijn ze niet blij met mij. Ik houd de jacht onder schot en ben daardoor niet populair.

Wij van De Faunabescherming gaan voor de dieren. Ik heb iets tegen die gekte rondom de wilde zwijnen en ik heb machteloos de pers gevolgd. Ongelooflijk hoeveel er over geschreven wordt. Er is daardoor een tekort ontstaan aan hoor en wederhoor.


Over populatiebeheer en jacht...
Als je de natuur niet voortdurend verstoord en niet meer zo gestrest handelt, dan is het een natuurlijk verhaal. In de literatuur wordt beschreven dat er bij geen jacht, dus zonder de stress van steeds beschoten te kunnen worden, er minder zwijnen geboren zullen worden. Je hebt dan ook niet die nachtelijke onrust dat de dieren over wegen lopen. In de natuur zijn er altijd vormen van zelfregulatie - dat zullen de jagers, maar ook niet-objectieve boswachters, wel beamen.

Een onderzoek in de Kroondomeinen van 20 jaar geleden (vermoedelijk door G.G. Bruinderink) gaf aan dat er, na een periode van 12 jaar zonder afschot, een stabiele populatie zou ontstaan. Ik begreep dat er nooit een rapport over geschreven is, omdat de resultaten de heren van het Kroondomein niet uitkwam!

Vóór, en gedurende, de jachtperiode worden er honderdduizenden tonnen maïs en brood in het veld gebracht. Terwijl het verhaal is dat er te veel dieren zijn, moet je in mijn logica dan stoppen met voeren. Je moet pas echt lokvoer verstrekken als je ook op dat moment wilt schieten en niet al maanden van tevoren. Over een jaar gezien mogen er maar twee maanden niet op wilde zwijnen geschoten worden. De dieren krijgen zo geen rust en dat is zeker niet correct, want het zijn wettelijk beschermde dieren!

Over hoe groot de kans is dat men raak schiet, weet ik niet, maar ik schat de kans dat ze raak schieten op ongeveer 40%. Het kan dus ook zijn dat ze een beest met hun schot verwonden en dat de dieren in die toestand vluchten. Het verwonde dier vinden ze echter nog wel terug. Na een tijdje gaan ze er heftig achteraan met zogenaamde zweethonden. Eerder (toen drijfjacht nog gebruikelijk was) kwamen vanuit Duitsland ploegen naar de Veluwe om daarmee te helpen.

Tijdens de jacht worden de biggetjes afgeschoten met een kogel die eigenlijk berekend is voor een volwassen wild zwijn. De biggen worden door de kracht van de kogelinslag gewoon aan flarden geschoten. De kogel explodeert als het ware wanneer deze het lichaam in gaat. Daarnaast laat men kleine dieren liggen, grote worden verkocht aan de groothandel (Hanos).

Het is bizar dat er in rustgebieden een soort pseudoveiligheid voor dieren wordt gecreëerd met onder andere bordjes “Rustgebied Artikel 461”, terwijl juist in die gebieden hoogzitten staan. Dat is illegaal, ik vind dat er in rustgebieden helemaal niet gejaagd mag worden!


Over illegale jachthutten…
Er zijn uiteraard ook ex-jagers die illegale jachthutten ([2]) doorspelen, maar het zijn vaak anonieme tips. In het begin heb ik alles nog gecheckt want ze kunnen je voor de gek houden. Gaandeweg is hieruit een heel netwerk ontstaan waaruit tal van zaken voortkomen. Zo licht ik na een melding van een illegale jachthut de betreffende gemeente in. Daarnaast speel ik de kennis die ik binnen krijg altijd door, zeker nu ik een goed contact heb met de politie. Daar heb ik gewoon een open lijn mee. Het is ook de kern van deze actie: de gesloten jachtwereld aan het licht brengen.

Het mooiste was dat de jagers er helemaal beroerd van waren dat ik zo de jachtwereld aan de kaak wilde stellen. Ik kreeg allemaal bedreigingen naar mijn hoofd geslingerd en was zelfs mijn leven niet meer zeker. Ze vonden me laf: “je durft niet eens alleen het veld in!”. Terwijl ik nota bene juist wel altijd alleen het veld in ga. Mijn zienswijze is dat ik in het veld de uitvoeractiviteiten zie en me daar over uitlaat.

De regionale politie is onderdeel van ‘Groen Netwerk’ welke alle meldingen bijhouden. Binnen dit ‘Groen Netwerk’ is ook Gerrit Jan Spek (Spek Fauna Advies) actief. De vraag of ik gegevens kon krijgen over waar wilde zwijnen veel oversteken, werd echter negatief beantwoord.

Groen Netwerk is van een hobbygroepje naar een professionele organisatie gegroeid. Zij zijn in mijn ogen eerlijk gezegd wel een jachtorganisatie. Naar mijn idee zijn bij deze organisatie teveel jagers betrokken, waar jachtbelangen een rol spelen.


Over het Kroondomein…
Ik heb met de Faunabescherming 15 jaar actie gevoerd tegen de drijfjacht op het Kroondomein. Door onze acties is de drijfjacht in 2002 verboden.

Op het Kroondomein ben ik al jaren op zoek naar jachthutten. Maar ze blijken daar amper hoogzitten te gebruiken. Op een wandeling kwam ik er eens een boswachter tegen. Hij vertelde dat ze op het Kroondomein inderdaad niet vanuit hoogzit jagen, zoals elders op de Veluwe wel gebruikelijk is.

Tevens worden de dieren in het Kroondomein niet geteld. De jager schiet eenvoudig wat hij denkt dat nodig is. Ik vind het vreemd dat er geen berekening gemaakt worden van de aantallen dieren. Gebruikelijk is dat eerst met tellingen een beeld wordt gevormd van de grootte van de populatie. Het Kroondomein valt echter buiten alle stukken, en omdat het onder het Ministerie van de Koningin valt is het een ander ministerie.

Dat men geen hoogzit gebruikt op het Kroondomein is een bewuste keuze geweest vanwege het publiek. Er is immers mankracht genoeg! De boswachter vertelde nog over een belangrijk nadeel van de hoogzit: je bent zo voor afschot beperkt tot één plek. Als de zwijnen zich daar op een bepaalde avond niet laten zien dan zijn je kansen verkeken. Van afschot komt het dan alleen nog als je snel naar een andere plek kunt. Het is dus beter als je snel van plek kunt veranderen.


Over rasters…
Ik ben erg voor het weghalen van rasters. Één Veluwe zonder rasters, waar alleen de nodige wegen en steden zijn afgeschermd. Ook ben ik een voorstander van het niet ingrijpen in de populatie. Ik geloof er heilig in dat er grote eenheden moeten zijn, en niet al die particuliere gebieden met hun verscheidene belangen die daar een grote rol spelen.

Als er dan toch eens een beest op een weg loopt, dan zou het beleid er op gericht moeten zijn om hem daar weg te krijgen en te houden. Alleen bij serieus gevaar zou een enkele maal geschoten kunnen worden. Ik ben echt niet zo emotioneel dat ik mij een beheer zonder een enkel schot voorstel. Ik ben wel tegen de huidige massaliteit van de jacht en de gekte die is ontstaan over zwijnen. Toen vijf jaar geleden een zwijn werd aangereden keek geen mens ervan op.


Over aanrijdingen…
Ik vind dat mensen rekening met het wild zwijn moeten houden. Als je op de Veluwe woont kies je ook voor de mooie omgeving. Maar op die plek is ook het wild zwijn aanwezig, waar men vervolgens het gebied afrastert of de tuin aanpast zodat zwijnen er niet in kunnen. Een andere vorm van aanpassen houdt in dat je voortaan iets eerder van huis moet vertrekken en je zodoende rekening houdt met het feit dat wilde zwijnen de weg oversteken.

Het eerder genoemde ‘Groen Netwerk’ zet zich volledig in voor een zo goed mogelijk systeem van het registreren van verkeersongevallen met wilde dieren. Zij stimuleren het publiek en beheerders om daarvan melding te doen. Zodoende zijn er de afgelopen jaren meer gegevens over aanrijdingen beschikbaar gekomen, waardoor de indruk wordt gewekt dat er meer aanrijdingen zijn voorkomen.

Maar de aanrijdingen zijn niet méér geworden, het wordt alleen beter geregistreerd. Doordat Gerrit Jan Spek jarenlang, en nu ‘Groen Netwerk’, allerlei zwijnenverhalen de wereld inbrengen – “zoveel dieren, zoveel doden” – gebruiken zij feitelijk beeldvorming als onderbouwing voor beleid.


[1] Website ‘De Faunabescherming’ – www.faunabescherming.nl
[2] Website illegale jachthutten – www.jachthutten.nl