Artikel

1-Stakeholders


Rondedans der stakeholders – een jaarlijks ritueel

De problematiek rondom het wild zwijn is een zich jaarlijks herhalend ritueel van beelden die tegen over elkaar worden uitgezet en uitgespeeld, waarna door middel van woord en wederwoord belangen en meningen worden uitgesproken. Elk jaar weer blijken beelden en meningen erg van elkaar te verschillen, waarbij niet zelden de gegevens vanuit verschillende achtergronden en visie’s naar zich toe worden gerekend.


Dit artikel is op 08-11-2010 geplaatstOverzicht in chaos
Wij denken dat het van belang is dat er meer duidelijkheid wordt geschapen in hoe die verschillende standpunten er uitzien om aldus tot een overzicht te komen van een zo breed mogelijk beeld inzake het wild zwijn. Beleid en beheer worden immers al lang niet meer door één partij bepaald, maar worden gevormd door een veelvoud aan visies, belangen en dus ook compromissen. Met onderstaande stukken op deze website is vooraleerst getracht om een kort en bondig overzicht te krijgen in al deze verschillende visies, teneinde zo een vergelijkbaar geheel te kunnen maken. Dit overzicht kan ten goede komen aan beleidsmakers, maar ook aan beheerders, de media en feitelijk aan het gehele spectrum geïnteresseerden. Er volgt een uiteenzetting van personen met verschillende raakvlakken omtrent het wilde zwijn, welke Stichting Kritisch Bosbeheer representatief vindt teneinde zo het gehele spectrum van thema’s te belichten. De stukken zijn niet zomaar verzonnen maar volgen uit interviews met personen namens de organisatie zelf.
Paddenstoeltje op wilde zwijnen-mest. Op de grond de zwijnenkeutels, rondom mosjes, op de keutels de paddenstoel, onder de hoed een slakje. Maar zonder naam, want determinatie van de paddenstoel bleef (nog) vruchteloos. Naamloos en teer, maar toch het gevolg van de aanwezigheid van zwijnen. Veel hangt met alles samen. Zonder wilde zwijnen hangt minder met minder samen. Saaier.

Foto: © Stichting Kritisch Bosbeheer

Verzamelde werken
Uiteraard blijft een veelvoud van meningen, visies en objectieve informatie onderbelicht, maar dat is ook het lastige van dit geheel. Net zoals in de politiek heeft ieder zijn wensen en idealen, welke niet altijd gehoord kunnen worden. Met zoveel meningen zou het overzicht zijn doel voorbij schieten en zouden we wederom bij af zijn: bij een situatie waarvan niemand meer weet wat er nu precies speelt. Vandaar dat bij deze start is getracht om eerst alle meest voor de hand liggende betrokken partijen te horen, om zo tot een enigszins vergelijkbaar geheel te komen. Elk verhaal van de verschillende ‘stakeholders’ is zo opgezet dat bepaalde onderwerpen steeds terugkomen om zo snel te kunnen inzien waar meningen en kennis van elkaar verschillen of overeenkomen. Daarmee is echter deze eerste opzet bepaald niet af, maar staan we slechts aan het begin van bovenomschreven doelstelling. Het voornemen is nadrukkelijk om deze bundeling van kennis en inzichten op deze thematische website rond het wild zwijn te laten groeien en steeds completer en vollediger te laten worden.Praktisch
Al deze gegevens worden nu eerst voor het gemak op deze website geplaatst. Met der tijd, zo is ons voornemen, zullen deze verzamelde werken rond het wild zwijn op www.wildezwijnen.nl worden opgenomen.