Artikel

Auto-ecologie


Wild zwijn - auto-ecologie


Auto-ecologie (Eng: autoecology) omvat de bestudering van een enkel organisme of soort in relatie en samenhang met de biotische (levende) en abiotische (niet-levende) invloeden in zijn omgeving.Het wild zwijn is een miskende en onderschatte sleutelsoort. Wroeten in natuurgebieden is schade noch schande. Het brengt dynamiek en natuurlijke processen en is faciliterend voor weer andere processen, structuren en organismen. Zo heb je wat aan elkaar. Natuur zonder wroeten is natuur zonder dynamiek is dooie natuur. Het wild zwijn is er niet om ons te vermaken. Niet-wilde zwijnen - huiszwijnen, liefdevol opgenomen in verpleeginrichtingen - in de industrie, dienen ons vermaak en wonen elders. Wij leven met hen mee.

Foto: © Stichting Kritisch Bosbeheer