Artikel

Taxus


De Taxus

Vuure, T. van (1990): De Taxus (Taxus baccata): Ecologie, bescherming en bevordering van een inheemse naaldboomsoort. Stichting Kritisch Bosbeheer. Utrecht. Bladzijden: 91.
De taxus is een boom die al heel lang in de belangstelling staat van de mens, zowel vanwege zijn materiële waarde (het zeer waardevolle hout), vanwege zijn esthetische waarde (tuinen, parkaanleg) als vanwege zijn betekenis in het (bij)geloof. De taxus is een soort die in de Nederlandse bosgemeenschappen thuishoort. Bij de toenemende belangstelling voor natuurbos is ook meer interesse ontstaan voor de taxus.

De toegenomen belangstelling voor natuurbossen waarin diversiteit en successie van soorten en stadia een belangrijke rol spelen, leidde eind jaren '70 tot de oprichting van de Stichting Kritisch Bosbeheer. Op initiatief van deze stichting en ondersteund en gefinancierd door de Directie Bossen Landschapsbouw (voorheen Staatsbosbeheer) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is onderzoek verricht aan de taxus, een inheemse boomsoort die nog in zijn oorspronkelijke vorm hier en daar in ons land voorkomt. Het toegenomen belang dat aan de taxus gehecht wordt, blijkt ook uit het Natuurbeleidsplan van genoemd Ministerie, waarin deze soort naast de linde - voorgesteld wordt als speciale aandachtssoort in het kader van de soortbescherming.

Het onderzoek voor deze publicatie over de taxus is verricht in 1987 en 1988 en bestond uit literatuuronderzoek en onderzoek in het bos op verscheidene taxusgroeiplaatsen in ons land. In eerste instantie werd de ecologie onderzocht en op grond daarvan richtlijnen opgesteld voor het beleid, de bescherming en het beheer ten aanzien van huidige en toekomstige taxusgroeiplaatsen.

Het onderzoek is vanuit de Stichting Kritisch Bosbeheer en de Directie Bos- en Landschapsbouw begeleid en door beide is de tekst van de publicatie van kritisch commentaar voorzien.Bestellen
Bestelnummer: 6003, prijs: €16,75.

Maak €16,75 + €3,75 verzendkosten over op bankrekening NL84TRIO0784757917 ten name van Lardinois (beheerder Stichting Kritisch Bosbeheer) te Dieren. Vermeld a.u.b. bestelnummer of titel en uw postadres. U kunt meerdere bestellingen per boeking doen. In dat geval is éénmaal verzendkosten voldoende.

Bestelling sneller in huis?
Ook kunt u uw bestelling per e-mail aankondigen. In dat geval maken we uw pakket meteen klaar - althans als u daarin opgeeft welke bestelling u wenst en het gewenste postadres. Wij verzenden dan terstond zodra het bedrag bij ons binnen is.