Artikel

Zomergroene loofoerwouden


Over zomergroene loofoerwouden van het Nederlandse klimaatgebied

Lans, Hans van der (1976): Over zomergroene loofoerwouden van het Nederlandse klimaatgebied. Stichting Kritisch Bosbeheer & Kritisch Bosbeheer Vlaanderen. Utrecht. Bladzijden: 134.
"Het enige wat er van onze bossen is overgebleven, zijn treurwilgen, pijnbomen en kreupelhout" (Neerlands Hoop).

Als Nederland een onbewoond gebied zou zijn, dan zouden grote oppervlakten niet of slechts tijdelijk door de zee overstromende land met bos bedekt zijn. Ja, dan zou zelfs verreweg het grootste deel van dit 'droge' Nederland met bos bedekt zijn. Alleen vrij kleine oppervlakten mogen wij - in natuurlijke vorm - als bosvrij beschouwen (bijvoorbeeld hoogvenen, jonge duinen, rivierdalen). Ja..., 'als Nederland onbewoond was ....', maar al sinds eeuwen voor het begin van onze jaartelling is Nederland bewoond. En deze bewoning heeft ons land gemaakt tot wat het nu is.

De mens heeft vanaf zijn verschijnen het bos gebruikt, veranderd, gerooid of verdelgd, voor zijn eigen nut, of ook wel verdelgd omdat hij angstig was voor bossen. Momenteel vinden wij op een enkele plaats dan ook slechts resten van het oorspronkelijke bos. Waarschijnlijk is het daarom dat botanici en onderzoekers in Nederland relatief weinig aandacht hebben gegeven en hebben kunnen geven aan bossen. Misschien geldt zelfs wel het principe: 'uit het oog, uit het hart'. De schaarse onderzoekers die met natuurlijke bossen, oerwouden en dergelijke in aanraking kwamen, zoals onder meer in de tropen mogelijk is, werden echter al snel 'gepakt' door de biocoenose die men bos noemt. Zo is ook dit rapport tot stand gekomen. De Nederlandse bossen kennende, en rondwandelend in een tropisch primair regenwoud, krijg je al spoedig het onrustigmakende idee: Als het zó kan, dan moeten onze bossen in Nederland en Europa ook mooier, rijker en diverser kunnen zijn. En zo is het ook.Bestellen
Bestelnummer: 6015, prijs: €16,75.

Maak €16,75 + €3,75 verzendkosten over op bankrekening NL84TRIO0784757917 ten name van Lardinois (beheerder Stichting Kritisch Bosbeheer) te Dieren. Vermeld a.u.b. bestelnummer of titel en uw postadres. U kunt meerdere bestellingen per boeking doen. In dat geval is éénmaal verzendkosten voldoende.

Bestelling sneller in huis?
Ook kunt u uw bestelling per e-mail aankondigen. In dat geval maken we uw pakket meteen klaar - althans als u daarin opgeeft welke bestelling u wenst en het gewenste postadres. Wij verzenden dan terstond zodra de bijboeking bij ons binnen is.