3e keuze
Artikel

New Forest 2011


Natuurreis / vakexcursie naar New Forest, georganiseerd door Ecoplan Natuurontwikkeling van 22 tot 28-05-2011.
Dit artikel is op 19-08-2011 geplaatst


Hartelijk welkom op deze zevendaagse natuurreis naar New Forest!


Opnieuw naar New Forest
Na het succes van onze eerdere bezoeken aan het New Forest, organiseren we ook dit jaar weer een natuurreis naar dit fraaie half-natuurlijke open boslandschap in Zuid-Engeland. De reis en het verblijf zijn geheel verzorgd. In de auto op de heenreis zorgen we voor enige versnaperingen en drinken in de vorm van (vruchten)drank. Natuurlijk stoppen we onderweg voor een kopje koffie en is er de overtocht per ferry van Calais naar Dover.
New Forest: beken en rivieren tijdens de reis in 2004.
© Stichting Kritisch Bosbeheer

Reisimpressie
De reis wordt begeleid door Hans van der Lans die het gebied en de systeemprocessen goed kent. Hans is op de hoogte van de beste plekken in het ongeveer 30.000 hectare grote natuurgebied. We kunnen per dag, al naar gelang het weer, de omstandigheden en de wensen van de deelnemers, in gezamenlijk overleg vaststellen welk deel van het gebied we op dat moment willen bezoeken. Er zijn genoeg interessante natuurreservaten in het New Forest om daarmee meer dan de gehele periode van ons verblijf te vullen. De diverse te bezoeken systeemtypen zijn structuurrijke bosreservaten, waaronder ongeveer 4000 hectare verspreid in het gebied liggende beschermde bosreservaten. Verder de beek- en rivierlopen met rivierbegeleidende bossen, de graslanden, heidevelden, moeras- en helling-veengebieden, alsmede de kwelders aan de zuidkust. Natuurlijk kunnen we in al deze gebieden en reservaten, maar ook in de dorpen, vrij levende dieren aantreffen, zoals New Forest pony's en runderen en ezels. New Forest is vooral bekend vanwege zijn eeuwenlange ononderbroken grootschalige natuurlijke begrazing. Juist deze begrazing maakt het New Forest zo bijzonder. Zij is er tenminste sinds de twaalfde eeuw ononderbroken werkzaam, maar waarschijnlijk veel langer. Daarnaast leven er in het New Forest natuurlijk ook wilde dieren, zoals edelherten, reeën, damherten, dassen en dergelijke. Alleen het wilde zwijn ontbreekt nog. Deze soort is in grote delen van Engeland verdwenen. Het lijkt er op dat herintroductie niet nodig zal zijn, het wilde zwijn rukt momenteel snel op naar het New Forest. Door de natuurlijke begrazing en het gevoerde beheer zijn de meeste van de te bezoeken reservaten zeer structuurrijk. Dat betekent dat er veel grote en oude bomen in de bossen aanwezig zijn, terwijl het opmerkelijk is dat de bomen en struiken in alle voorkomende levensfasen zijn aan te treffen, er zijn veel enorme woudreuzen en ook veel oude dode bomen. De diversiteit aan boom- en struiksoorten is er bijzonder groot. Sommige soorten zijn in Nederland zeer zeldzaam geworden of verdwenen, zoals de altijd groene stekelige muizedoorn (Ruscus aculeatus). Deze struik profiteert van de begrazing door zijn scherpe puntige bladstekels:' Muizedoorn heeft een merkwaardige bloeiwijze, direct op het blad (bloeitijd van februari tot april, de rijpe vruchten van oktober tot maart).

Naast de te bezoeken reservaten, is ook het New Forest Museum interessant. Het museum biedt veel informatie over New Forest en er zijn kaarten, boeken en andere aan het New Forest gerelateerde producten te koop. Tijdens onze bezoeken in 2004, 2006, 2007 en 2008 deden zich gelegenheden voor om een soort rechtszitting van de New Forest Commoning farm keeping bij te wonen. Zulke zich plotseling aandienende 'interesting points zijn natuurlijk zeer welkom! Objecten, zoals de rechtszitting en het bezoekerscentrum-museum, zijn juist goed te bezoeken als het Engelse weer even wat tegenzit. Wat we bij een zo groot gebied ook graag doen is om een halve dag of zo te besteden om door het hele gebied te rijden, teneinde zo een indruk te krijgen van de diverse landschapstypen en een gevoel voor de maat van het hele gebied.

Voorts is het denkbaar, indien daar belangstelling voor is, om het ongeveer 60 kilometer verderop gelegen Stonehenge te bezoeken, Eventueel kunnen we ons daarvoor in twee groepjes splitsen, een groepje dat liever reservaten in New Forest bezoekt en een groepje dat zich naar Stonehenge begeeft. Een andere interessante extra mogelijkheid, is om het taxusreservaat Kingley Vale te bezoeken, "the largest yew forest in western Europe. Het reservaat bevat zeer oude en indrukwekkende taxusbomen. De groeiplaats aan de zuidkust aan het Engelse Kanaal bestaat uit kalkhellingen. Het reservaat is niet alleen het grootste Britse taxusreservaat, er groeien ook de grootste taxusbomen van de Britse bodem en het zijn tevens de oudste levende bomen in het Britse Koninkrijk. Het volledige habitatspectrum van deze boomsoort is in het reservaat aan te treffen. Op de wat schralere hellingen is de diversiteit aan plantensoorten groot, er worden tot vijftig plantensoorten per vierkante meter aangetroffen. Vanaf ons logeeradres in New Forest is het een autorit van circa 70 kilometer.

Deze manier van werken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren, het weer en wellicht de zich aandienende onvoorziene mogelijkheden, bevalt altijd weer uitstekend en speelt flexibel in op de omstandigheden. Deze werkwijze bevalt beter dan vooraf een nauwkeurig bepaald en strak activiteitenschema op te stellen. Dat doen we natuurlijk wél bij de keuze van ons verblijf en de reis van Nederland naar het New Forest zelf.


Verblijf in Acres Down Farm at Minstead village
Onze gastvrouw Annie Cooper en haar man Bob, beheren een cottage met enkele huiselijke bijgebouwen midden in de bossen van New Forest. Het echtpaar is tevens lid van de nog steeds volop werkzame New Forest Commoning Farm Keeping, welke vergelijkbaar is met onze oude maar verdwenen Markestructuren. De cottages bevatten voldoende slaapgelegenheden, zijn voorzien van w.c., bad en douche, alsmede huiskamers om eens rustig met elkaar te verblijven. De bedden zijn voorzien van beddengoed, bad- en handdoeken zijn eveneens voorhanden.

Vanuit de cottages wandel je zo de bossen van New Forest in. De meeste objecten bereiken we echter na een kort ritje in de auto, doorgaans 15 tot 30 minuten rijden. Onderweg doen we boodschappen.

Als het even kan eten we onderweg of tijdens een wandeling in het bos, onze lunch. Overigens krijgen we in onze cottage een heerlijk en uitgebreid Engels ontbijt. Het diner doen we in een van de pubs of restaurants in een van de dorpen of stadjes in het New Forest.

Onze gastvrouw vertelt verder: We are a working New Forest Commoning farm. Keeping a herd of beef suckler cows and a small rock of sheep according to the ancient laws of this 900 year.old Royal hunting forest. We also keep laying hens; serve cream-teas during the summer months and sell homemade preserves (aan te bevelen!) and homegrown produce when available.

The farm opens directly onto the open forest; an ideal centre for touring, cycling, walking and bird-watching. Acres Down is a twitchers paradise - so they tell me! The coast is about 10 miles away; other attractions include Beaulieu Motor Museum, Bucklers Hard, Broadlands the home of Lord Mountbatten, Poultons pleasure park, various gardens such as Exbury and Furzy, which grow those plants that thrive so well on our acid soils. We have within a radius of 20 miles the cathedral cities of Salisbury and Winchester, Portsmouth with the dockyard containing "The Victory'; "The Warrior" and "The Mary Rosé. You can also visit Southampton and Bournemouth with their various attractions. Minstead itself is a small-scattered village of just over 500 population about three miles northwest of Lyndhurst the capitol of the New Forest. At its centre is the village green, the Trusty Servant which serves good beer and food, and excellent village shop selling local and home produced goods and a very ancient church where Sir Arthur Conan Doyle is buried and of course Canterton dale where King William Rufus met an untimely end in mysterious circumstances way back in 1100.


Reis
We reizen met twee door ons zelf bestuurde personenbusjes. De groep is dus maximaal twee keer 8 of 9 man groot. Er is een welkome onderbreking van ongeveer twee uur op de ferry van Calais naar Dover. Vervolgens is het doorrijden, onder London door, nog ongeveer 250 kilometer naar het New Forest. We moeten rekenen op een totale reistijd van circa 12 uur. We zijn op tijd ter plaatse om nog te kunnen dineren.


Prijs
Deze reis naar het New Forest heeft een natuurbeschermings- en geen commercieel motief. De kosten blijven beperkt tot –indicatief- €600,- inclusief vervoer, verblijf en uitgebreid ontbijt. Uitgezonderd zijn lunch en diner, alsmede persoonlijke uitgaven. Aanmelding door overmaking van €350,- per deelnemer. De totale deelnamekosten worden na afloop verrekend middels een eindnota. Het bedrag van €350,- graag over te schrijven op Postbanknummer 5321675, ten name van Stichting Ecoplan te Rhee, onder vermelding van "New Forest 2011”


Reistips
Geldig paspoort, zonder kom je er niet in!

Bedenk, in het ‘middeleeuwse’ New Forest is het Britse betaalmiddel, eveneens uit te tijd van King William Rufus, het Pond sterling en geen Euro. Overigens kost 100 Pond sterling €121,57 (koers 19-08-2010).

Wandelschoenen en laarzen en, je weet het maar nooit, regenkleding en/of een parapluie.

Stekkers voor het elektriciteitsnet (denk aan opladers, laptop, etc.) zijn afwijkend van wat wij op het vaste land gewend zijn. Verloopstekkers zijn onder andere bij de ANWB verkrijgbaar. Het net daar levert overigens wel de ons bekende 230 volt bij 50 Hz.


In de bus aanwezig
Vogel- en plantengidsen.

Gedetailleerde kaart van het New Forest.

Een map met artikelen betreffende New Forest.

Literatuur betreffende New Forest, waaronder het onvolprezen standaardwerk van Colin Tubbs.

Versnaperingen en drinken voor onderweg voor alle deelnemers.
Een ezeltje begraast een houtwal.
© Stichting Kritisch Bosbeheer

Informatieve websites over het New Forest
Alle relevante informatie over New Forest

Leuke aantrekkelijke site

Explore the New Forest National Park

The New Forest

New Forest District Council

National Park New Forest

New Forest National Park - Forest Friendly Farming

Communicatie en media

Algemene Nederlandstalige landeninformatie over Engeland

New Forest District Council

New Forest National Park Authority

New Forest Forestry Commission

Natural England

Wildlife Trusts (Britse regionale landschapsorganisaties)

Verderers-organisatie en Verderers Court

Local Strategy Partnership

Inclusief kaarten van het New Forest-gebied

Engelse organisaties en instanties

Engelse organisaties en instanties

Engelse organisaties en instanties

Bronnen
Pasmore, Anthony. (Jaar onbekend). Verderers of the New Forest, a history of the forest 1877-1977.

Tubbs, Colin R., 2001. The New Forest, history, ecology and conservation. Het standaardwerk over NF.

Goriup, Paul (redactie) (1999): The New Forest Woodlands Information Press. Newbury. Bladzijden: 117. Een overzicht van de geschiedenis en het gevoerde en huidige beheer van New Forest. Dit boek is te koop in het New Forest Museum en bevind zich tevens als begeleidingsmateriaal bij de reisbegeleiding.

Mitchell, Alan (2e editie 1979): Collins Field Guide: Trees of Britain and Northern Europe - 800 tree species described and illustrated. HarperCollinsPublishers. London. Bladzijden: 420. Dit boek is te koop in het New Forest Museum.

Anoniem (Jaar onbekend): New Forest - Outdoor Leisure 22 Ordnance Survey. Southhampton.

A leisure map of this popular area with public rights of way and tourist information. Topografische kaart van New Forest en omgeving. Deze kaart is te koop in het New Forest Museum en bevind zich tevens als begeleidingsmateriaal bij de reisbegeleiding.

Anoniem (Jaar onbekend): The New Forest - Official map, includes New Forest & Town Maps and Places to Visit. New Forest . Lyndhurst. Wandelkaart van New Forest. Deze kaart is te koop in het New Forest Museum en bevind zich tevens als begeleidingsmateriaal bij de reisbegeleiding.


Nogmaals het New Forest en enkele programmapunten
Het New Forest bevat de oudste en fraaiste bossen van Europa (ancient and ornamental woodlands). Het gebied heeft een omvang van 37.000 hectare, dat voor een belangrijk deel eigendom is van het Engelse Koninklijke Huis en wordt beheerd door de Forestry Commission (het Britse Staatsbosbeheer). De begrazing door vee (pony's, runderen, geiten, ezels) is al eeuwenlang een van de belangrijkste processen in het gebied. De ‘Commoners’ beschikken over oude rechten, zoals de beweiding van vee. Zij hebben een sterke invloed op het beheer van New Forest. Er is sprake van een grote recreatiedruk vanuit de omliggende plaatsen en steden, maar ook vanuit de Groot-Londense agglomeratie, dat op slechts 130 km afstand ligt.

In het New Forest is nog steeds een zeer oud rechtssysteem met een eigen rechtspraak van toepassing. Tijdens de studiereis kunnen we worden we ontvangen door de Forestry Commission in de oude Verderers Court.

Rondrit door het New Forest. Waar we voor komen, het oude sinds de Middeleeuwen begraasde landschap, is 27.000 ha groot en meet 18 bij 22 km. Het recent ingestelde Nationale Park, heeft omliggende agrarische gronden mee ingesloten en is 57.000 ha groot. Het is daarmee het kleinste NP van Great Britain. De grootste Nederlandse reservaten, zoals de Oostvaardersplassen in Flevoland en het Drents-Friese Wold zijn slechts 6000 tot 7000 hectares groot.

Beaulieuriver, een indrukwekkend natuurlijke en beboste beekloop. Beboste beken komen we in Nederland eigenlijk niet meer tegen. Beaulieu river is een schoolvoorbeeld.

Mark Ash Wood, Stubbs Wood en Tantany Wood: Oude bossen met woudreuzen, ontwortelde bomen, veel dood hout en open plekken tot grote afmetingen. Alles heel indrukwekkend en nergens anders te zien dan in het New Forest. Het NF bezit ca 4000 ha van deze old and ornamental forests.

Prachtige hellingveentjes en bronveentjes komen we vrijwel overal tegen. Omdat er ook veel verloren is gegaan door ontginning en ontwatering, worden uitgebreide herstelprogramma’s (Life-projecten) uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor herstel van zelfregulerende beeklopen en voor het omzetten van productiebossen in natuurlijk bos of heide.

Brockenhurst: Een stadje midden in het New Forest. De Commoners(boeren die oude gebruiksrechten bezitten) laten hun pony’s en runderen en ook ezels en varkens vrij in het 27.000 ha grote begraasde deel van het NF lopen. De dieren lopen overal, over de wegen in de bermen en kunnen dus ook de stad en de dorpen in en uit lopen, iets wat in Brockenhurst heel goed te zien is. Met een beetje geluk komen we door de straten galopperende pony’s tegen en kunnen we zien hoe gewoon de lokale bevolking hiermee om gaat.

New Forest Museum: het museum biedt informatie over het New Forest en er zijn kaarten, boeken en andere aan New Forest gerelateerde producten te koop.

Andere mogelijke programmapunten: Frame Wood, Mallard Wood, Eyeworth Wood, Rushpole Wood en buiten het NF op ca 1 uur rijden, het oeroude kalk-taxusbos van Kingley Vale, Stonehenge en de Kathedraal van Salisbury.


Hans van der Lans, Rhee, 01-02-2010

Ecoplan Natuurontwikkeling
Asserstraat 201
9486TD Rhee

0592-291715
0651-329838

www.ecoplan.nl
hansvanderlans@ecoplan.nl