Artikel

Natuurdestructie


Natuurdestructie in Zutphen en omgeving.

De natuur in Nederland is in verkeerde handen terecht gekomen en wordt ons in razendsnel tempo afgepakt. Dit document toont verontrustende voorbeelden van destructie van de natuur in Zutphen en omgeving en is naar mijn ervaring representatief voor heel Nederland.
Dit artikel s op 05-02-2010 geplaatst
Dit artikel is op 08-06-2010 bijgewerktDoor: Michel Klemann (Vogelwerkgroep Zutphen)
De natuur in Nederland holt achteruit. Er wordt wel veel geïnvesteerd om het tij te keren, maar uiteindelijk wordt er bitter weinig bereikt. De investeringen in de afbraak zijn vele malen groter dan de zorg. Terwijl kleine successen breed worden uitgemeten, gaat men ongestoord verder met de grootschalige destructie in de rest van het land. De politiek heeft ooit besloten dat de zorg en verantwoordelijkheid voor natuur bij Landbouw ondergebracht moet worden. Dat besluit is op een dramatisch fiasco uitgelopen. De natuur in Nederland is daarmee in verkeerde handen terecht gekomen en wordt ons nu in razendsnel tempo afgepakt.

Particulieren, regionale- en landelijke natuurbeschermingsorganisaties die verbeteringen willen en deze ook aandragen, lopen tegen een muur van onbegrip aan. Uit pure onwil, onkunde en zelfs het voeren van rechtszaken, zijn niet in staat gebleken om op te boksen tegen het grote geld en de lange en hete adem van de agrarische industrie in echt de allerbreedste zin van het woord. De mogelijkheden om daar verbetering in aan te brengen voor wèlwillende personen of  organisaties zijn te klein en te marginaal gebleken. Er verandert niks en de situatie van verlies aan natuur wordt met de dag erger.

Na een tijd geprobeerd te hebben om daarin in ieder geval op lokaal niveau verbetering in aan te brengen, blijkt de regelrechte destructie van natuur in Zutphen en omgeving in het eerste half jaar van 2009 weer groter dan ooit. Uitzicht op een ommekeer lijkt verder weg dan ooit. Om die reden heb ik een „Zwartboek Natuur in Zutphen 2009” geschreven, in de hoop op bijval en ondersteuning. Dit Zwartboek beschrijft op de eerste drie pagina's de achtergronden van de grootschalige natuurvernietiging zoals deze al decennia overal in Nederland plaatsvindt. Dit zwartboek is geen rapport met statistieken, maar bevat een reeks van concrete voorbeelden van natuurvernielingen. De voorbeelden zijn afkomstig uit onze directe leefomgeving in de regio Zutphen. In de rest van Nederland is de situatie vergelijkbaar en vaak zelfs nog erger.

De eindconclusie van het verhaal is dat de landelijke politiek er goed aan zou doen om de verantwoordelijkheden voor natuur zo spoedig mogelijk uit handen van Landbouw & Voedselkwaliteit weg te halen. Ik hoop dat daarmee een aanzet zal komen voor een ander beleid ten aanzien van hoe wij met onze natuur omgaan.

Onze Vogelwerk Zutphen gaat op de volgende website in op de diverse natuurvernielingen in Zutphen en omgeving. Op deze webpagina kunt u in het gastenboek een bericht achterlaten.

Download hier het „Zwartboek Natuur in Zutphen 2009” (PDF, 4,2 mb).


Alvast bedankt en vriendelijke groeten,

Michel Klemann


Hier een schrijnend voorbeeld van natuurdestructie in januari 2009. In het Groenbeleidsplan VWG staat een voorstel hoe de Vierakkersche Laak, die rond de Bronsbergenmeren stroomt, goed beheerd kan worden. Op dit voorstel is echter nooit gereageerd. In plaats daarvan is dit één van de weinige moerassige hoekjes van de Vierakkersche Laak, totaal vernield.

De natuurlijke opslag van elzen is er grotendeels weggezaagd. De dikste en de scheve bomen zijn allemaal verdwenen. Voorts zijn alle onderste takken van de overgebleven bomen afgezaagd. Deze bomen zijn nu helemaal vrij komen te staan. Feitelijk is er alleen een rijtje opgesnoeide en kaarsrechte bomen overgebleven. Het hele gebiedje is daarmee totaal ongeschikt gemaakt voor ijsvogels om er te vissen en de vissen zelf vinden er geen schaduw meer, wat een belangrijke levensvoorwaarde voor hen is. Eenden en meerkoeten vinden nu geen beschermende vegetatie meer om ongestoord te kunnen broeden, terwijl soorten als libellen er evenmin nog geschikte plekken vinden om hun eieren af te zetten, enzovoort.

Je mag toch van plannenmakers en uitvoerders van “groenvoorziening” verwachten dat ze weten wat ze doen, zoals je van een bouwbedrijf mag verwachten dat je een huis met een keuken, woonkamer en een een paar slaapkamers krijgt opgeleverd en dat het voldoende stevig zal staan om niet in te storten? Dit natuurgebiedje is van zijn belangrijkste elementen beroofd en ecologisch gezien totaal ingestort.Toevoeging redactie
“Natuur veranderd in een bouwput”
Op 19-02-2010 volgde een bericht op Gelderland tv dat Prorail in de gemeente Bronkhorst langs het spoor grote natuurvernielingen heeft aangericht. De vegetatie blijkt tot de grond toe gelijk gemaakt te zijn, terwijl de “grond is omgeploegd”. Klik hier voor een filmpje dat omroep Gelderland op haar website heeft geplaatst.

Uit eigen waarneming kunnen wij hetzelfde melden van ‘werkzaamheden’ door Prorail in de gemeente Rheden, dat praktisch grenst aan de gemeente Bronkhorst, nota bene op dezelfde dag als bovengenoemd incident. Het betreft een natuurlijk opgeslagen berkenbosje nabij het station Dieren langs het spoor van de historische stoomtrein van Beekbergen-Dieren, dat eveneens tot de grond toe gelijk is gemaakt. Met gruwelijke machines is alles verhakseld en versnipperd. Merkwaardig genoeg heeft men twee berkenboompjes van 10cm doorsnede laten staan, niet ongeschonden, maar opgesnoeid tot rechte kale stammetjes. Dat is helaas inderdaad het moderne natuurbeeld van sommige mensen die tegenwoordig maar al te vaak het beeld bepalen: een gladde strakke plastic-achtige structuur, schoon, clean en recht. Natuurlijke structuren en ruigten worden eenvoudig niet meer geaccepteerd en met een afschrikwekkende blinde woede, waar geen enkele ratio meer in te ontdekken valt, bestreden.Natuurvernieling door opruimwoede en maaiijver komen vaak voor
Broedende vogels door kaalslag van provincie Gelderland om het leven gekomen

Recreatiebedrijf had bij de kap van bomen en struiken lak aan natuurwetgeving

Heerlen kapt honderden bomen in beschermd natuurgebied