2e keuze
3e keuze
Artikel

Wie zijn wij


Deze website is een initiatief van Stichting Kritisch Bosbeheer (SKB). De inhoud, redactie en ideeënvorming zijn in samenwerking met de volgende organisaties en personen tot stand gekomen.
Deze pagina is op 14-04-2021 bijgewerktStichting BuyWorld
Global Forest Coalition
Sicirec Forestry Consultancy
Stichting Kritisch Bosbeheer (SKB, deze site)
Fauna4Life
Elodea – ecologisch onderzoek en advies


Marianne van Albada
Frits van Beusekom (bioloog en oud-directeur Staatsbosbeheer)
Ger van Bochove (Stichting Natuurschoon in Privébezit: De SNiP)
Gerard van Dordt (BuyWorld)
Harry Hobo (Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen)
Michiel Hegener
Michiel Hötte (Stichting Tigris)
Hendrik Kaput (landbouwhistoricus)
Jan Juffermans (Stichting De Kleine Aarde)
Hans van der Lans (Ecoplan)
Ruud Lardinois (Stichting Kritisch Bosbeheer)
Simone Lovera (Global Forest Coalition)
Yolanda Sikking (Global Forest Coalition)
Jan van der Mark (theoloog)
Popko van der Molen (Sicirec)
Rowan van der Molen (Sicirec)
Gerben Poortinga (bioloog en econoom)
Marc van Roosmalen (bioloog, onderzoeker)
Marc van Roosmalen korte biografie - https://nl.wikipedia.org/wiki/Marc_van_Roosmalen
Herman J. J. Sips (bioloog-ecoloog)
Peter Vos
Marcel Vossestijn


Alle betrokkenen hebben een verschillende (wetenschappelijke) achtergrond en denk- en werkwijzen. Het zijn echter alle mensen die voor zichzelf een hoge ethische en maatschappelijke standaard aanhouden en het verschil willen maken. Ze proberen daarbij het eigenbelang uit te schakelen.

Enkele van bovengenoemde deskundigen zijn vast betrokken bij onderdelen van deze site. Deze onderdelen worden hen niet toebedeeld, deze nemen ze zelf op zich. Zij vullen de content op eigen initiatief aan of starten een nieuw onderwerp. Zij maken naar eigen inzicht gebruik van informatie uit eigen praktijk en handelen naar eigen bevind naar aanleiding van externe bronnen.

Wanneer er meer mensen meedoen kan deze site completer en actueler worden. Wij willen graag een veelheid aan meningen en denkrichtingen inbrengen! Deze website gaat zo steeds meer een palet aan onversneden meningen bevatten.

Als u geïnteresseerd bent om als vaste medewerker met ons mee te doen, verzoeken wij u ons te mailen en uw betrokkenheid aan te geven. Wij zullen u dan bellen en willen u leren kennen. Als er een klik ontstaat gaan we met elkaar in zee. U onderschrijft dan ook de „Eisen aan de inhoud”. Noblesse oblige.

Ook incidentele bijdragen zijn welkom: U, onze lezers, bent immers onze ogen en oren! Indien gewenst kunt u óók anoniem reageren. Uw tekstbijdragen en foto’s worden inhoudelijk en redactioneel beoordeeld. We handelen naar onze eigen bevindingen. Wellicht kunnen we wat met uw bijdrage.


Eisen aan de inhoud
Onze teksten zijn inhoudelijk, informatief en liefst kort en krachtig, puntig en begrijpelijk. We schrijven op niveau en voor een grote geïnteresseerde groep. We zijn er niet voor de grote massa en niet voor docielen (braaf, gewillig en volgzaam) u treft hier geen monologen en geen wollig taalgebruik aan.

Het onderwerp staat voorop, we zijn eerlijk en recht door zee, we noemen man en paard en zijn voor de duvel niet bang. De bijdragen sturen desondanks aan op redelijke oplossingen zonder voor het compromis te gaan. Daarbij beschouwen we de artikelen in beginsel nooit als af en staan open voor voortdurende verbeteringen en aanvullingen. We streven naar een compleetheid aan meningen en visies en willen misvattingen ontmaskeren en belangen aan de kaak stellen.

De redactie heeft de eindcontrole. Als zij dat wenst kunnen toevoegingen of verduidelijkingen worden aangebracht. Dat kan uit eigen hand, maar ook door derden in ons netwerk. Andere meningen en bronnen als (wetenschappelijke) artikelen en citaten uit de media worden vanzelfsprekend eerlijk genoemd en behandeld en indien dat mogelijk en zinvol is linken we door.

Alle vaste medewerkers onderschrijven deze regels.