Artikel

Kempen en Maas: geologische fietsroute


De Belgische Kempen is met de oprichting van Vlaanderens eerste Nationaalpark meer in de belangstelling komen te staan (Nationaal Park Hoge Kempen, opgericht in maart 2006). Aan de oostgrens raakt het de Maas, welke hier tevens de landsgrens met Nederland vormt.

Mede door de oorspronkelijke relatieve barrière door het eens ontoegankelijke Peel-gebied is het ten zuidwesten daarvan gelegen deel van Limburg en de Vlaamse Kempen eeuwenlang in een stille hoek gelegen van de grote machtscentra Holland, Roergebied en West-Vlaanderen. Deze betrekkelijke isolering is een belangrijke reden dat de Kempen nog steeds kenmerken van relatieve armoede en eenvoudige bebouwingen en vormen van landgebruik heeft. Nu ademt het daarom juist rust en ruimte, zonder culturele of architecturale hoogstandjes. De Vlaamse Kempen en de Maasvallei zijn daarom zeer aantrekkelijk om langere tijd per fiets te verkennen.
Ruud Lardinois
Dit artikel is op 12-07-2010 geplaatst
Met het Nationaalpark is er ook een reeks van publicaties opgang gekomen die verkenning van de streek per fiets nog aantrekkelijker maken. Zojuist is daar het fietsboekje "Geologische Fietsroute tussen Kempen en Maas" aan toegevoegd. De route staat in het teken van geologische kenmerken die voor een deel door de van oorsprong wispelturige regenrivier de Maas zijn bepaald. De Maas zelf is tegenwoordig geheel in steen vervat. Wispelturigheid, hoe gering ook, wordt door de mens niet meer geaccepteerd. Het zijn overigens in hoge mate de Nederlanders geweest die daaraan hebben bijgedragen. Al gebiedt de eerlijkheid te vermelden dat ook zij het meest last hadden van de overstromingen en de daaraan verbonden verwoestingen. Ecologisch gezien is de rivier geen schim meer van destijds.

Allerlei steensoorten die de Maas vanuit Frankrijk en de Belgische Ardennen met zich meevoerde, zijn door de eeuwen heen gebruikt voor de bouw van huizen, hoeven, kerken, kastelen monumenten. Het is dan ook dáár dat je er nu het voorkomen aan kunt aflezen. Op de beschreven route vind je er vele terug. Genoegzaam bekend mag worden verondersteld dat de huidige Maas nog steeds een enorme bron van steen is, zij het tegenwoordig in de vorm van grind. Het grind wordt er nu op industriële schaal uitgebaggerd en vooral in heel veel beton geroerd. Nederlanders zijn wereldkampioen betongieters, kijk maar naar een Vinex-wijk (1) in aanbouw. Met dank aan de Maas! Niet bepaald een eigenschap waaraan je een prachtfietsroute aan kunt verbinden. Mede daarom kun je daarvoor inderdaad veel beter de Belgische zijde van de Maas bezoeken. Dit boekje beschrijft in handzaam formaat de weg en de vele aantrekkelijke cultuur- en niet te vergeten natuurpunten onderweg.


1) Voor onze Vlaamse lezers: een Vinex-wijk is een merkwaardige vorm van massale woningbouw in Nederland die uniek in de wereld is. Het begrip omvat de grootschalige bouw van door ambtenaren ontworpen slaapwijken, meest aan de rand van stedelijke agglomeraties en is een belangrijke bron van inkomsten voor overheid en projectontwikkelaars. Het begrip is in de volksmond verbreed naar bijna alles wat in de bouw in grootschaligheid en eenvormigheid wordt opgetrokken.

Geologische fietsroute tussen Kempen en Maas

Foto: @ Stichting Kritisch Bosbeheer


Praktisch
Het boekje heeft een handzaam meeneem-formaat van 13 bij 21 centimeter. De losse papieren omslag van 13 bij 47 centimeter bevat over de gehele binnenzijde een gedetailleerde topokaart van de hele route. Dit kaartje is geschikt om op te fietsen, maar vanwege het dunne papieren karakter kwetsbaar, zeker bij vochtig weer. Zelfs zittend in uwen zetel, raakt het al na een paar seconden irritant slaags met uw vingers. In weer en wind op de fiets zal dit kaartje niet lang overleven lijkt me.

Ten slotte bevat de lopende tekst natuurlijk veel informatie over de interessante punten onderweg. De routetekst zelf is heel slim kort gehouden en tussen de beschrijvende tekst door in opvallend rood gedrukt, waardoor de route gemakkelijk tijdens het fietsen is te volgen. De prijs is tien Euro.

Een korte beschrijving van het boekje en informatie over waar te koop, is ook hier op het web te vinden.