Artikel

Betaalnatuur 1


„Betaalnatuur mèt hekken is beter dan de Hele Veluwe zonder hekken.”


Door: Tom Bade

Dit artikel is op 12-11-2010 geplaatst
Hamelen op de Veluwe
Op 15-02-2007 riep de landheer van de Hoge Veluwe zijn horigen uit de hele omgeving vriendelijk doch dringend tot zich, om stelling te nemen tegen de natuurbeschermers die het op zijn hekken hebben voorzien. Althans niet zijn eigen hek, want de fervente voorvechter van de Hoge Veluwe woont op een eigen landgoed in Overijssel. De horigen worden door de landheer opgeroepen om actie te ondernemen en met de pet in de hand braaf te luisteren naar de wens van de landheer. Liefdevol doch dwingend wordt hen duidelijk gemaakt dat het voortbestaan van alle bedrijvigheid in de omliggende dorpen afhankelijk is van een Hoge Veluwe mét hekken. “Zonder hekken is er geen voortbestaan van de Hoge Veluwe mogelijk”. Als hiertegen geen actie wordt ondernomen kan dat aanleiding zijn voor de Hoge Veluwe om de nabijgelegen ingang van het park te bij Schaarsbergen te sluiten... Kortom, wie tegen de hekken is zit binnenkort zonder werk.

“Zonder hekken is geen voortbestaan van de Hoge Veluwe mogelijk.” Heel roerend allemaal. Ook intern is daarover enige verdeeldheid zullen we maar zeggen.

Foto: © Stichting Kritisch Bosbeheer

Wij denken dat het omgekeerde het geval is. Wie vóór de hekken is, is een dief van zijn portemonnee. De Hoge Veluwe blijkt eerder een economisch dal op de Hele Veluwe. Het aantal bezoekers per hectare is een stuk lager dan elders en is dalende. De bestedingen per hectare zijn dat eveneens. En volgens de ijzeren beginselen der economie: wie geld uitgeeft om de hekken van de Hoge Veluwe te mogen passeren, heeft minder te besteden op de Hele Veluwe.

Sterker nog, de Hoge Veluwe vormt een rem op de economische ontwikkeling van dorpen als Schaarsbergen, Otterlo en Hoenderloo en de aldaar gelegen recreatieve bedrijven. De Hoge Veluwe zal voor hen steeds meer een last blijken te zijn. Want de bossen op de Hoge Veluwe zijn voor de toeristen gerekend in uren per dag maar zeer beperkt beschikbaar en op de mooiste uren van de dag zelfs helemaal niet: in ieder geval veel te duur voor een dagelijks wandelingetje. De kassa is altijd het Checkpoint Charlie van de Hoge Veluwe. Dit in tegenstelling tot de gebieden elders waar de bezoeker zonder meer welkom is en zodoende een belangrijkere toegevoegde waarde geven aan het toeristisch-recreatieve product. Men kan er gratis doorheen fietsen, rondjes wandelen en zonder extra kosten een wandelingetje met de Hele Familie maken. Voor het zien van wilde dieren in een natuurlijke omgeving ben je trouwens al veel beter af buiten de Hoge Veluwe dan binnen het hekwerk van het Guantanamo Bay op de Hoge Veluwe. Je mag daarom hopen dat je bedrijf als camping, manege of restaurant niet langs het ijzeren gordijn van de Hoge Veluwe ligt, maar bijvoorbeeld naast het gratis toegankelijke nationaal park Veluwezoom van Natuurmonumenten.

Het zal niet lang duren voordat dit feodale grootgrondbezit zijn beste tijd gehad heeft. De economie doet haar slopende werk. Betaalnatuur, omgeven door 90.000 hectare kosteloze vrije natuur, heeft geen toekomst. Daar kunnen attracties als een zandhoop, uitgezette korhoenders, vrij lopende ruiters en hardloopwedstrijden niet tegenop. Het kan niet anders of de Hoge Veluwe wordt ook steeds meer een last voor Kröller Müller. Immers, welk museum is nu omgeven door een hek waarvoor je eerst tientallen euro´s moet betalen om vervolgens opnieuw de beurs te moeten trekken voor het museum? Zo is je euro pas echt een kwartje waard. Nee, het ligt meer voor de hand dat het museum de economische drager wordt en dat het hek verdwijnt.

De baron kan nu nog met steun van wereldvreemde chique in het bestuur en uit hogere kringen een tijdje vrolijk rondmeppen op de Veluwe. Nog zullen de zelfbenoemde burgemeesters van de lokale middenstand zich achter hem scharen. Maar het dalende maatschappelijk draagvlak knaagt. Ook het inzicht zal doorbreken dat een Hoge Veluwe zonder hekken meer inkomsten voor de omgeving zullen opleveren. Dit alles zal onverbiddelijk ten faveure werken van één eindeloze Veluwe.