Artikel

FSC


Hieronder, onder het kopje „Citaat WikiPedia”, een één op één kopie van een betrekkelijk neutraal en bijna afstandelijke beschrijving van het FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council), zoals wij op 05-02-2010 op WikiPedia aantroffen.

Dit artikel is op 05-02-2010 geplaatst


Gaandeweg heeft het FCS-keurmerk een lading van ‘duurzaamheid’ en ‘verantwoord bosbeheer’ gekregen die vermoedelijk verder gaat dan feitelijk het keurmerk definieert en zoals ook waarschijnlijk bij de consument leeft, de gebruiker van die producten. Ook in het citaat hieronder blijft enige poging om de begrippen „verantwoord bosbeheer” en „beschermt bossen voor huidige en toekomstige generaties” verder te definiëren, achterwege. Er zijn aanwijzingen dat deze begrippen door diverse maatschappelijke partijen ten minste verschillend geïnterpreteerd worden, maar ernstiger, de voor het behoud van die bossen, zijnde in miljoenen jaren geëvolueerde natuurlijke levensgemeenschappen, ingrijpend gestoord kunnen worden door daaruit FSC-gekeurmerkte producten uit te verwijderen. Door onze nog zeer onvolledige kennis van de daarin voorkomende zeer ingewikkelde ecologische relaties, alsmede de daar met zekerheid voorkomende nog onbeschreven soorten planten en dieren, weten we vaak niets eens welke gevolgen onze ingrepen kunnen hebben. Alleen al daarom lijken beide bovenaangehaalde begrippen onmogelijk van toepassing binnen de door het FSC-keurmerk gelegitimeerde ingrepen. Het is dan ook begrijpelijk dat er steeds meer inhoudelijke bezwaren rijzen, die in een richting wijzen dat FSC eerder uitputting dan duurzaam beheer in bossen bewerkstelligt. Dit alles los van de vragen die eveneens zijn gerezen inzake mogelijke fraudegevoeligheid van het FCS-keurmerk.

De lezer wordt geadviseerd om zich eerst over het formele FSC-systeem te informeren en vervolgens kennis te nemen van onze kritiek daarop bij monde van Marc van Roosmalen.
Citaat WikiPedia (05-02-2010)
Forest Stewardship Council (FSC) is een non-profit organisatie met een hoofdkwartier in Bonn in Duitsland. De organisatie werd in 1993 in Toronto opgericht op initiatief van milieuorganisaties uit 25 landen. Anno 2010 wordt FSC ondersteunt door het international bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke- en milieuorganisaties als het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en ICCO.

De organisatie is opgericht om het verantwoord beheer van bossen te bevorderen, met name in tropische gebieden. De zogenaamde FSC-standaard (ook wel de principes en criteria genoemd) voor verantwoord bosbeheer brengt sociale, milieu en economische belangen in balans. Bosbeheer conform deze standaard, met hieraan gekoppeld mogelijke hout- en papierproductie, beschermt bossen voor huidige en toekomstige generaties.

Het middel dat daarbij gebruikt wordt is het FSC-keurmerk, dat toegekend wordt aan hout, houtproducten en papier. Een houtbedrijf of een ander bedrijf dat FSC gecertificeerd wil worden, het FSC-keurmerk wil gebruiken en FSC-gecertificeerde producten wil verwerken en/of verhandelen moet meewerken aan een audit door onafhankelijke certificeringsinstanties. Er wordt gewerkt met een chain of custody waarbij het hout van kap (in de gecertificeerde bossen) tot aan eindproduct gevolgd wordt.

Iedere organisatie met een Chain of Custody registratie die FSC-gecertificeerde producten verwerkt en/of verhandelt moet een specifieke administratie bijhouden.

Het FSC-keurmerk is geen garantie van kwaliteit, het is enkel een bewijs dat het hout en papier komen uit bossen die beheerd worden conform de FSC-standaard. Deze standaard geldt internationaal gezien als een garantie voor onafhankelijke aantoonbare legaliteit en verantwoord bosbeheer.

Een organisatie met vergelijkbare doelstellingen is PEFC. Deze organisatie wordt uitsluitend door de internationale houthandel ondersteunt. Conform laatste Greenpeace rapportage in het kader van Europese wetgeving (September 2009) sluit PEFC zelfs geen illegaal gekapt materiaal uit.

Einde citaat WikiPedia

Externe bronnen
In dit PDF-document „Spaar de bossen koop FSC-hout”, waarvan er tientallen varianten in omloop zijn, blijkt dat ook in Vlaanderen het begrip FSC-keurmerk veel te ruim wordt uitgelegd. Men gebruikt daarin zeer algemene termen waarmee slechts heel weinigen het mee oneens zullen zijn, maar die verder volkomen ongedefinieerd blijven. Dergelijke brochures scheppen met veel holle woorden wel een beeld dat met de aanschaf van FSC-gekeurmerkt hout al op zichzelf wordt aangezet tot het verkrijgen van betere bossen. Als je maar FSC-hout van de andere kant van de wereld consumeert „waarbij geen kaalkap of bodemverwoesting veroorzaakt wordt”.

Chemisch ‘verduurzaamt’ FSC-hout is eveneens een dubieuze ontwikkeling van met FSC-stempels gekenmerkt hout.